Het Parochiehuis Bakel

De prijzen van Parochiehuis Bakel

Hieronder vindt u de tarieven voor het huren van een zaal of ruimte in het Parochiehuis Bakel. Er worden non-commerciële tarieven en commerciële tarieven weergegeven. De commerciële tarieven gelden voor commerciële activiteiten, verenigingen en organisaties die entree heffen en niet plaatselijke huurders.

Onderaan de pagina, kunt u ook onze schappelijke consumptieprijzen vinden. Klik hier om direct naar de consumptieprijzen te gaan.

Willibrorduszaal
(grote zaal)

Non-commerciële tarieven

Kleine zalen

Consumptieprijzen

Disclaimer Parochiehuisbakel.nl

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Parochiehuis Bakel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Parochiehuis Bakel behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parochiehuis Bakel.